• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony
    Aby zalogować się do dziennika elektronicznego , należy uzyć poniższego linku lub kliknąć w znajdujacy się w  prawym górnym rogu napis "Opolska E- szkoła" :    https://adfs.eszkola.opolskie.pl/adfs/ls/?wa=wsignin1.0&wtrealm=http%3a%2f%2fcufs.eszkola.opolskie.pl%2fdabrowapowiatopolski%2fAccount%2fLogOn&wctx=rm%3d0%26id%3deSzkola%26ru%3d%252fdabrowapowiatopolski%252fFS%252fLS%253fwa%253dwsignin1.0%2526wtrealm%253dhttps%25253a%25252f%25252fuonetplus.eszkola.opolskie.pl%25252fdabrowapowiatopolski%25252fLoginEndpoint.aspx%2526wctx%253dhttps%25253a%25252f%25252fuonetplus.eszkola.opolskie.pl%25252fdabrowapowiatopolski%25252fLoginEndpoint.aspx&wct=2021-09-13T08%3a52%3a28Z
  Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym przystąpiła do projektu pod nazwą: „JESTEŚMY WAŻNI”, finansowanego w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską...

Podkategorie