• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2015/16, 2016/17 i 2017/18

Innowacje pedagogiczne znajdują się w rejestrze innowacji pedagogicznych

wdrażanych w zespołach szkół i placówkach

województwa opolskiego na stronie internetowej Opolskiego Kuratorium Oświaty

pod pozycjami 8 i 26 :

http://www.kuratorium.opole.pl/index.php/jakosc-w-edukacji/innowacje

INNOWACJA: Stymulowanie rozwoju mowy oraz rozwijanie aktywności słownej dzieci w młodszym wieku szkolnym poprzez wykorzystanie zabaw logopedycznych.

Prowadząca: mgr Małgorzata Kownacka - Rusnak

Innowacja realizowana będzie w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej w formie ćwiczeń i zabaw, które będą wykorzystywane podczas codziennych zajęć dydaktycznych. Systematyczność prowadzonych ćwiczeń ma na celu korygowanie istniejących zaburzeń mowy, wspieranie prowadzonej terapii logopedycznej i utrwalanie nawyku poprawnej wymowy w mowie potocznej. Stosowanie w toku lekcji ćwiczeń i zabaw pobudzających rozwój języka służy przede wszystkim podnoszeniu sprawności rozumienia języka mówionego. Prowadzenie zaś zabaw połączonych z czytaniem stymuluje i motywuje wiele dzieci do mówienia.

Zaproponowane ćwiczenia mają poprawić funkcjonowanie dzieci klas młodszych w zakresie komunikacji językowej, a także ułatwić im start w  klasie czwartej, być może uniknąć trudności o charakterze dyslektycznym tak często diagnozowanym w II etapie edukacyjnym.

Proponowane zajęcia będą doskonale aktywizować umiejętności językowe, budząc zaciekawienie związanymi z nimi aspektami. Ćwiczeniom logopedycznym towarzyszyć będą zajęcia rozwijające kreatywność dzieci (muzyczne , plastyczne). Praca innowacyjna  na celu zdobycie przez uczniów umiejętności właściwego porozumiewania się z otoczeniem poprzez szereg ćwiczeń- zabaw rozwijających i wzbogacających słownictwo dziecka oraz stymulujących językowy rozwój dziecka ułatwiający mówienie, a następnie czytanie i pisanie.

INNOWACJA: Odkrywam i tworzę.

Prowadząca: mgr Renata Planert - Palak

Innowacja pedagogiczna „Odkrywam i tworzę” będzie realizowana w wymiarze 2 godzin tygodniowo w klasie 1 a, w następnym roku szkolnym : drugiej i kolejnym – w trzeciej klasie. Cotygodniowy projekt będzie łączył edukację przyrodniczą z edukacją plastyczną.

Najbliższe środowisko przyrodnicze ucznia jest podstawą do nauki o świecie, o poznawaniu świata poprzez doświadczenia i eksperymenty, a następnie przetworzenia - oswojenia przez uczniów tego świata podczas zajęć edukacji plastycznej. Cele innowacji to mi.in. budzenie zainteresowania zjawiskami przyrody, dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych zachodzących w przyrodzie, rozwijanie umiejętności dochodzenia do wiedzy poprzez obserwacje, doświadczenia i eksperymenty, wyrabianie szacunku dla przyrody, rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka.

Dodatkowym atutem jest kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych: myślenie naukowe i umiejętności współpracy zespołowej. Wzrastanie dziecka w poszanowaniu świata roślin i zwierząt, kształtowaniu postawy proekologicznej to wymóg współczesnej szkoły, a najskuteczniejszą metodą rozwijania szacunku do środowiska naturalnego jest jego poznanie i zrozumienie.

Stymulowana więc będzie inwencja twórcza w pracy indywidualnej i zespołowej poprzez tworzenie warunków pracy, tak by dzieci miały jak najwięcej okazji do odkrywania wiedzy poprzez: obserwacje, doświadczenia, eksperymenty, badania, zajęcia terenowe aż po własną działalność plastyczną.

Podczas tych zajęć  wykorzystane zostaną wszystkie zmysły, by nauczyć dzieci rozróżniać np. zapachy, kształty, kolory, smaki, dźwięki. Im więcej dzieci same będą działały, tym więcej i trwale będą zapamiętywały i tym więcej będą się uczyły i chciały się uczyć.

W celu rozwijania aktywności wykorzystywane będą różnorodne techniki plastyczne. Innowacyjny sposób edukacji będzie polegał na tym, że poprzez doświadczenie (lub eksperyment) i twórczą zabawę dzieci będą w atrakcyjny sposób poznawały świat i będą tworzyć dzieła plastyczne na miarę swoich możliwości i uzdolnień.

UśmiechUśmiechUśmiechUśmiechUśmiechUśmiechUśmiech

"Z tęczą w tornistrze"

 

W roku szkolnym 2014/2015 w klasie 3a Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie wdrażana będzie innowacja pedagogiczna autorstwa nauczycielki mgr Renaty Planert - Palak.

Innowacja pedagogiczna "Z tęczą w tornistrze" uzyskała pozytywną opinię doradców metodycznych, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców Zespołu Szkół w Dąbrowie.

Innowacja pedagogiczna znajduje sie w rejestrze innowacji pedagogicznych wdrażanych w tym roku szkolnym w zespołach szkół i placówkach województwa opolskiego na stronie internetowej Opolskiego Kuratorium Oświaty:

http://www.kuratorium.opole.pl/images/innowacje/2014_2015/rejestr_2014_2015_zs.pdf

Proponowana przez nauczycielkę innowacja wpisuje się w realizowany w szkole "Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu" autorstwa K. Muchy, A. Stalmach - Tkacz i J. Wosianek. Treści innowacji "Z tęczą w tornistrze" są zgodne z treściami Podstawy Programowej dla pierwszego etapu kształcenia. Innowacja realizowana będzie podczas zajęć z edukacji plastycznej oraz zajęć pozalekcyjnych - koła plastycznego "Spotkania ze sztuką" ( w ramach zajęć dodatkowych wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela lit.a). Nadto innowacja zakłada rozwijanie umiejętności ponadprzedmiotowych oraz umiejetnosci pracy zespołowej.

Proponowane przez mgr Renatę Planert - Palak rozwiązanie innowacyjne zakłada wprowadzenie "kolorowych tygodni" związanych z porami roku (4 tygodnie = 4 pory roku) oraz pracę edukacyjną wokół kolorów charakterytycznych dla danej pory roku, wpisaną w różne obszary aktywności dziecka (edukacja polonistyczna, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne itp.).

Niewątpliwą wartością innowacji "Z tęczą w tornistrze" jest tworzenie sytuacji edukacyjnych wokół wielu dzieł najwybitniejszych malarzy polskich i europejskich (P.Picasso, Vincet van Gogh, C.Monet, Rafael, S.I. Witkiewicz, J. Fałat i inni) i na ich bazie ukierunkowanie zainteresowań ucznia na poznawanie wartości dzieł plastycznych i kształcenie przyszłego świadomego odbiorcy dzieła plastycznego.

JEDEN KOLOROWY TYDZIEŃ – JESIEŃ

 

29 września 2014 r. – 3 października 2014 r.

 

Uczniowie w poszczególnym dniu tygodnia ubrani byli w danym kolorze ( przynajmniej jeden element ubioru).

 

Poniedziałek - kolor czerwony  - OGIEŃ

Inspiracją do zadania plastycznego były dzieła Jerzego Tchórzewskiego.


 

 

Wtorek - kolor żółty -  SŁOŃCE

Kolor żółty jest symbolem słońca, jasności, pobudza do aktywności.

Do analizy doskonale nadało się dzieło malarskie Vincenta van Gogh’a „Słoneczniki”.


 

 

Środa - kolor zielony  -  DRZEWO

"Drzewa"  Leona Wyczółkowskiego  bardzo nam się podobały. Wyobrażaliśmy sobie, że może spełnić się nasze jedno marzenie. Zapisaliśmy je  na zielonych listkach, i przykleiliśmy na klasowym „drzewku życzeń”. Zuzia zamieniła sie w uroczą żabkę. Ukisiliśmy też kapustę...


 

 

Czwartek - kolor niebieski  -  WODA

Podziwialiśmy dzieło malarskie Claude Monet’a  „Impresja”. Nauczylismy się składać łódki z papieru techniką origami i zacumowaliśmy je w klasowej zatoce.


 

Piątek - kolor fioletowy  - FANTAZJA

"Bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego!" Słowa tej piosenki oraz obrazy "Fantazja"Stanisława Ignacego Witkiewicza zachęciły nas do fantazjowania ... Oj, się działo! Jedno dzieło - kilkoro autorów.


JEDEN KOLOROWY TYDZIEŃ – ZIMA

 

8 - 12 grudnia 2014 r.

 

Uczniowie w poszczególnym dniu tygodnia ubrani byli w danym kolorze ( przynajmniej jeden element ubioru).

Poniedziałek - kolor brązowy - GLINA

Tego dnia mieliśmy spotkanie z artystą rzeźbiarzem, panią Katarzyną Urbaniak, z którą przeprowadziliśmy wywiad. Podzas warsztatów ceramicznych wyczarowaliśmy całą armię aniołów, a inspiracją były "Cherubiny" Raffaelo Santi.


Wtorek - kolor srebrny - ŚWIECA

Podczas zajęć poznaliśmy kolejne dzieło Witkacego "Kometa Encke". Niewiele mieliśmy odzieży w kolorze srebrnym, ale za to każdy miał srebrną czapkę na głowie. Rysowaliśmy świecą wszechświat, kosmici przybrali srebrne kostiumy, a akwarela zamieniła tło w pył kosmiczny.


Środa - kolor biały - KREDA

Dowiedzieliśmy się, że kolor biały domaga się towarzystwa innego koloru. Podziwialiśmy wspaniałą kolekcję obrazów zimowych Juliana Fałata. Na kolorowych kartach rysowaliśmy kredą zimowe pejzaże i od razu w klasie zrobiło się piękniej.


Czwartek - kolor czarny - WĘGIEL

Czarny kolor - tajemnica, noc, ciemność, straszydła. Czy strach ma wielkie oczy? Oswajaliśmy swoje strachy po lekturze wiersza "Przytul stracha" Małgorzaty Strzałkowskiej, po czym każdy  za pomocą węgla rysunkowego namalował STRASZYDŁO.


Piątek - kolor szary - GRAFIT

Z zainteresowaniem odwiedziliśmy stronę internetową Wita Bogusławskiego. Poznaliśmy też historię ołówka. I  już wiedzieliśmy , jakie plastyczne zadanie mamy do wykonania. Tak powstały nasze autoportrety...

JEDEN KOLOROWY TYDZIEŃ – WIOSNA

 

23 marca 2015 r. – 27 marca 2015 r.

 

Uczniowie w poszczególnym dniu tygodnia ubrani byli w danym kolorze ( przynajmniej jeden element ubioru).

 

Poniedziałek - kolor różowy  - RÓŻA

Kolor różowy uspokaja i łagodzi konflikty. Zachwycił nas obraz Vincenta van Gogha "Kwitnące różowe drzewo brzoskwiniowe". Malowaliśmy kwitnące sady i od razu zrobiło się wiosennie.


Wtorek - kolor pomarańczowy - POMARAŃCZA

Co można zrobić z warzyw i owoców? Na pewno - nie tylko sałatki i kanapki! My zainspirowaliśmy się dziełem Giuseppea Arcimboldo "Martwa natura / Człowiek warzywniak". I tak z wycinanki i wydzieranki powstawały zabawne warzywne i owocowe stworki.


Środa - kolor złoty - KORONA

Kolor złoty to symbol bogactwa i obietnica lepszych czasów. Podziwialiśmy atrybuty władzy: korony i berła. W internecie wyszukiwalismy informacji o polskich królach. Gdy już kazdy wykonał dla siebie złotą koronę, mógł oczekiwać spełnienia życzenia przez kolegę i koleżankę.


czwartek - kolor granatowy - ZACHÓD SŁOŃCA

Polski malarz Wojciech Bednarek wspaniale zilustrował zachód słońca "W porcie na koniec dnia". Nam również udało się namalować zachodzace słońce odbijajace sie w tafli morza.


piątek - koło barw - TĘCZA

Jak powstaje tęcza? Jakie barwy ją tworzą? Co to są barwy podstawowe i pochodne? Dużo odpowiedzi i jeszcze więcej pytań. Bezkształtne barwne plamy, dzięki naszym fantazjom nabierały kształtów. Zabawa była przednia... Tęcza, tęcza, cza - cza , cza...

 

JEDEN KOLOROWY TYDZIEŃ – LATO

 

15 czerwca 2015 r. – 19 czerwca 2015 r.

 

Uczniowie w poszczególnym dniu tygodnia ubrani byli w danym kolorze ( przynajmniej jeden element ubioru).

 

Poniedziałek - kolor czerwony  - SERCE

Na co dzień nawzajem mamy dla siebie wiele serecznych słów. Zabawa "Poczta życzliwych serc" tylko to potwierdziła. Każdy wycinał z tangramu SERCE,dzielił je na części, po czym ułożył własną, niepowtarzalną, sercową kompozycję:)


Wtorek - kolor żółty  - SŁOŃCE

Inspiracją do zadania plastycznego było dzieło Pablo Picassa pt. "Kobieta w kapeluszu". Z zapałem malowaliśmy farbami dziwaczne portrety w dziwacznych nakryciach głowy, a dominującą barwą była barwa słoneczna....


Środa - kolor zielony  - ŁĄKA

Zabawa w spostrzegawczość "W zielone" dała nam wiele radości, przy czym pomysłów na zielone wyrazy nam nie zabrakło! Zieloni uczniowie klasy 3a wykonali cudownie zielone wiosenne łąki techniką origami. Wielobarwność kwiatów, mnogość owadów i łąkowych stworzeń tylko dodały uroku.


Czwartek - jasnoniebieski  - NIEBO

"Niebieska kraina" - długo nie myślimy o niebieskich migdałach! Uśmiech na twarzy oznacza, że pomysł już jest! Niebieskie prace malowane palcami, gąbką, patyczkami, szczoteczkami. Efekt plastyczny - murowany!


 

Piątek - fioletowy  - KWIAT

Już za parę dni Święto Taty. Patrząc na obraz Edouarda Maneta "Piwonie", wyobrażaliśmy sobie jak pięknie pachną. Stąd pomysł na pachnącego kwiatka dla Bliskiej Osoby. Zaopatrzeni w wody toaletowe, perfumy, płatki kosmetyczne, kolorowy papier , z sercem wykonaliśmy pachnący obraz:)