• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

 

hist

FAKTY I CIEKAWOSTKI Z HISTORII NASZEJ SZKOŁY

 

Powojenna historia szkolnictwa w Dąbrowie rozpoczyna się we wrześniu 1945 roku. Szkołę zorganizowano w budynku byłej placówki w Dąbrowie. W trzech izbach urządzono prowizoryczne sale lekcyjne dla dzieci klas I-V. Klasy były łączone, poziom uczniów jednej klasy bardzo zróżnicowany. Nie było programów nauczania, papieru, kredy. Nauczyciele sami decydowali o przedmiocie i zakresie nauczania, czerpiąc tematy z własnej pamięci. Brakowało wszystkiego -  wykwalifikowanej kadry, pomocy naukowych, miejsca, podręczników … Często, zamiast w zeszytach , dzieci pisały na znalezionych gdzieś na strychach niemieckich papierach.

W roku szkolnym 1946/1947 szkoła podniosła poziom organizacyjny do sześciu klas, a w następnym roku do siedmiu. Pojawiły się prawdziwe, szkolne ławki, przybywało pomocy naukowych – map , ilustracji, powstaje zalążek biblioteki.

Z zapisków kroniki szkolnej:

„ W szkole był chór i zespół orkiestralny prowadzone przez kierownika szkoły. Prowadzono również kursy repolonizacyjne. Komitet Rodzicielski urządzał zabawy, z których dochód przeznaczano na  potrzeby szkół.”

W takich mało komfortowych warunkach, borykając się z różnymi niedostatkami , przenosząc się do innych pomieszczeń wygospodarowywanych po remontach, likwidacjach części mieszkalnych obiektów, szkoła funkcjonuje do 3 września 1963 roku. Tego to dnia, dzięki staraniom wielu ludzi, a szczególnie ówczesnego kierownika szkoły, Jana Dżaluka, do użytku zostaje oddany nowy budynek szkolny! Było w nim 7 widnych sal(!), pracownia fizyczno-chemiczna, biblioteka, pokój nauczycielski, kuchnia, sala gimnastyczna, toalety oraz nowy sprzęt ufundowany przez Kuratorium Oświaty i Powiatową Radę Narodowa w Niemodlinie.-„ Aż chciało się chodzić do szkoły. Wszyscy też dbali o to , aby niczego nie zniszczyć i nie zabrudzić” – wspomina jedna z absolwentek. Następują również zmiany w doborze kadry nauczycielskiej. Kierownikiem szkoły zostaje pan Stanisław Pawełczyk, posiadacz dyplomu ukończenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Zatrudnionych jest dziewięciu wykwalifikowanych nauczycieli: panie Helena Fiec, Alina Grzegory, Julia Kowalczyk, Maria Łebek, Maria Szutt  i Irena Owczarek, panowie Kazimierz Kubal, Antoni Sierżant i Stanisław Królikowski.

W 1973 roku Stanisław Królikowski zastaje zastępcą  dyrektora szkoły, a w 1978 roku dyrektorem. Funkcję tę pełni przez ponad 20 lat, do roku 2001. To niesamowita postać w historii naszej szkoły. Wychowankowie, uczniowie i pracownicy niezwykle dobrze i ciepło wspominają swojego nauczyciela fizyki i szefa. Wielu z nich  zapewne podpisałoby się pod słowami wypowiedzianymi przez jednego z byłych uczniów:

„Dyrektor Królikowski był sprawiedliwy i wyrozumiały. Nie wiem jak on to robił, ale zależało nam, aby zasłużyć  na jego pochwałę i szacunek .Potrafił zmobilizować i trzymać dyscyplinę.”

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to burzliwy okres w dziejach oświaty, na mocy prawa powstaje Zbiorcza Szkoła Gminna w Dąbrowie, podlegają jej szkoły w Prądach( kl. I-III), Karczowie(kl. I-III) I Nowej Jamce, zamykane na mocy kolejnych ustaw i artykułów. Ale…  Niewątpliwym sukcesem nowej Zbiorczej Szkoły Gminnej był fakt, że ówczesny jej dyrektor, mgr Tadeusz Derda, zatrudnił czterech magistrów, dziewiętnastu absolwentów Studium Nauczycielskiego i  dwóch absolwentów liceów pedagogicznych, którzy zobowiązali się uzupełnić wykształcenie.

„ Polityka kadrowa szybko przyniosła pożądane skutki, bo uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki w nauce. W nagrodę , w listopadzie 1974 roku pojechali na wycieczkę do…  gabinetu sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR w Niemodlinie.”

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku nasza szkoła się rozbudowuje. W nowej części swoje lokum znajdują uczniowie klas I-III. Maluchy , oddzielone od starszych uczniów, w spokoju , w pięknych nowych salach  wdrażają  się do, wcale niełatwego ,życia szkolnego.

W roku 1999, zgodnie z obowiązującym prawem, w Dąbrowie powstaje Publiczne Gimnazjum, które znajduje swą siedzibę w części zajmowanej dotychczas  przez naszych maluchów. Dyrektorem gimnazjum zostaje ,mgr Barbara Lewandowicz. Klasy I-III przenoszą się do starszej części szkoły. Obydwie szkoły dobrze funkcjonują w narzuconych koniecznością warunkach.

W 2004 roku kolejna zmiana prawa umożliwia powołanie do życia Zespołu Szkół, w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum. W wyniku konkursu stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół w Dąbrowie obejmuje mgr Jolanta Wiśniewska, sprawująca dotychczas  funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej( od roku 2001). Po konsultacjach z nauczycielami, rodzicami i uczniami wprowadzone zostają pewne zmiany organizacyjne. Maluchy, albo raczej uczniowie najmłodszych klas , wracają do nowej części budynku i jak za dawnych lat w spokoju wdrażają się do…, a uczniowie gimnazjum całkiem dobrze współżyją z kolegami  ze starszych klas „podstawówki”.

W latach 2003- 2005 gmina wyłożyła pieniądze na gruntowny remont szkoły, wybudowanie zespołu boisk i chodników.

Informacje opracowano na podstawie Zarysu Monografii Gminy Dąbrowa, autorstwa Joanny  Banik i  Wojciecha Szweda przy współpracy Renaty Kobylarz.