• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

 

                                                         

                                       JADŁOSPIS

We are having a baby girl

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Przed rozpoczęciem korzystania z obiadów ,

konieczne jest wypełnienie deklaracji.

Płatność  za obiady do 5 -go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

( do 5 - go października za miesiąc wrzesień itd.)

Proszę wziąć pod uwagę czas oczekiwania na przelew.

Nr konta 05 1130 1219 0026 3109 4920 0017

      Przelew z dopiskiem : Imię i nazwisko ucznia, klasa do której uczęszcza, miesiąc za który dokonywana jest opłata oraz numer ewidencyjny ucznia ( nadawany w momencie rozpoczęcia korzystania z obiadów). Płatność za obiady odbywa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. 

                                                                    

 

 

Regulamin_stołówki_szkolnej1.docx

                                                                                        Deklaracja_obiady_2023-24.doc

                                 

 W kuchni pracują :

Ewa Mroziewicz      – kucharka

Bogusława Kotynia  – kucharka

Elżbieta Kuczyńska – intendentka

Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Państwowego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. dotyczące organizacji żywienia zbiorowego.

Stołówka szkolna

Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna ,kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.  Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości - spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.  W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.  Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć.   Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.